Skip to main content

Curriculum Vitae

Her finder du en detaljeret oversigt over min faglige baggrund.
Dette er mit online CV(Curriculum Vitae), hvor min uddannelsesmæssige baggrund fremgår. Ligeledes mine tidligere projektopgaver, ansættelser og stillings betegnelser. Samt en række udvalgte anbefalinger som dokumentation for min faglighed. Har du spørgsmål kan disse enten stilles til de nævnte personer, eller kan uddybes efter behov.
https://www.youtube.com/watch?v=0FD6S6svGZQ

Ansættelser

2019 – nu

Referencer: 

Kim Rasmus
(Uddannelseschef)

Direkte telefon: 7228 6201

Adjunkt i E-handel

Underviser i E-handel på Erhvervsakademi Aarhus. Her arbejder jeg med at uddanne næste generations e-handelsfolk på professionsbacheloruddannelsen i E-handel. Mit specialistområde er forsat Facebook Ads, men får her mulighed for at dykke ned i flere emner inden for webdisciplinen.

Aktive arbejdsområder og evner:
Uddannelse & undervisning, webudvikling, strategi, online annoncering mv.

2016 – 2019

RiverOnline Logo

Referencer: 

Anne Egsgaard (HR Chef i River Online)

Direkte telefon: 2239 8900

Social Media Specialist

Mit arbejde består i at assistere små og store virksomheder med deres digitale markedsføring, særligt i forbindelse med Facebook. Samtidigt rådgiver jeg om best-practice på sociale medier, hjælper med tekniske udfordringer samt formidler kontakt med Facebook på vegne af virksomhederne jeg hjælper.

Jeg ved mere om Facebook og de andre sociale medier end de fleste – og jeg elsker at arbejde med det. Jeg underviser også i emnet og kan bookes til oplæg, workshops eller hvad du måtte ønske. Har tidligere gæstet bl.a. Hansenberg, Business Fredericia, HAU og KUC.

Aktive arbejdsområder og evner:
Projektstyring og kampagne afvikling, vejledning & rådgivning, analysearbejde, webprogrammering, webudvikling, annoncering, problemløsning.

2017 – nu

Referencer:

Claus Rump (Kaptajn & Chef for MindRocket)

Ekstern Underviser

Som ekstern underviser hos MindRocket er min rolle, you’ve guess it, at undervise inden for mit speciale i forlængelse af mit arbejde hos RiverOnline. Mit primære undervisnings område er annoncering på Facebook, hvor jeg lærer virksomheder, at bruge Facebooks værktøjer til skabe gode og relevante annoncer, samt udnytte mediet på bedste vis.

I forbindelse med mit arbejde her, har jeg udviklet læringmateriale (hæfter) og supportgrupper til løbende dialog med kursister efter endt kursus. Jeg stræber i høj grad efter, at give kursister den absolut bedst tænkelige undervisning og har løbende taget mig tid til de enkelte cases. Bl.a. ved hjælp af videooptagelse og speak har jeg gennemgået problemstillinger og besvaret henvendelser som kursister er stødt på efter kurset.

Aktive arbejdsområder og evner:
Undervisning, it-didaktik, vejledning & rådgivning, analysearbejde, programmering.

2013 – 2015

SDU Logo

Referencer:

Marianne Ankjær (Studieleder)

Direkte telefon: 6550 1325

Per Krogh (Institutleder & Campus Chef)

Direkte telefon: 6550 1451

Faglig vejleder

Som faglig vejleder er min fornemmeste opgave, at guide og vejlede mine medstuderende i praktiske og faglige aspekter af deres uddannelse. På den ene side, er man den første i ”forsvarslinjen” når det kommer til studievejledning. Det betyder at jeg har et dybtgående kendskab til vejledningsmiljøet på Syddansk Universitet, for på den måde at kunne guide en studerende i den rigtige retning med deres individuelle udfordringer. På den anden side, er jeg den som har det overordnede ansvar for sådanne ting som studiestart og er ét af de første ansigter de nye studerende lærer at kende.

En faglig vejleder er typisk en ældre og erfaren studerende, som har indgående kendskab til en uddannelses studieordning. Det betyder at jeg er den som vejleder omkring uddannelsens faglige indhold og forløb.

Jeg har i min tid som vejleder haft ansvaret for følgende it-uddannelser:

  • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
    (tidligere:Informations- og Kommunikationsvidenskab) (Bachelor)
  • Bibliotekskundskab og videnskommunikation (Bachelor)
  • Cand.it. – Webkommunikation (Kandidat)Alle uddannelser på Institut for Design og Kommunikation (IDK), ved Syddansk Universitet i Kolding.

Aktive arbejdsområder og evner:
Undervisning, vejledning & rådgivning.

2011 – 2013

SDU Logo

Referencer:

Astrid Skou Nyeng (Specialkonsulent, SDU RIO)

Direkte telefon: 6550 4577

It-ambassadør & webredaktør

Studenter medhjælper på projektet SDU IT-STUDIER. Her arbejde jeg med rekruttering og fastholdelse af it-studerende.

Helt konkret sad jeg med ansvaret for en række Facebook sider og som web-redaktør på sdu.dk/it-studier (eksisterer ikke længere). Ydermere håndterede jeg et mindre ambassadørkorps, hvor vi besøgte ungdomsuddannelser og solgte it-uddannelser på universitetet. Det var herigennem at jeg arbejdede på uddannelses messer på vegne af Future People i samarbejde med IT-VEST.

Aktive arbejdsområder og evner:
Messearbejde & rekruttering, event afvikling, webredaktør, social media, tværinstitutionelt samarbejde

Uddannelse

2013 – 2016

SDU Logo

Kandidat i Webkommunikation (SDU)

Dette er en viderebygning af Informations- og Kommunikationsvidenskab studiet. Studiet arbejder med det brede aspekt om web faget, produktion af indhold af højt fagligt og teknisk niveau. Særligt emner i forbindelse med it-didaktik (eller læring, på lægmansprog). Formidling af fagligt svære- og specialiserede emner, finder jeg interessant.

Specialet

I mit speciale, arbejdede jeg med et personligt interesse område: Cybersecurity. Specialet var et videre arbejde af en større projektopgave tidligere på studiet, da jeg igennem kandidatsten udviklede min interesse for feltet. It-sikkerhed, hacking og relaterede emner er enormt vigtigt i en digitaliseret verden. Danmark er blandt de nationer som er længst fremme i sin digitalisering, men halter i høj grad bagefter når det kommer til det informative arbejde herom. Dette var omdrejningspunket i mit speciale.

2010 – 2013

SDU Logo

Bachelor i Informations- og Kommunikationsvidenskab (SDU)

Dette er en humanistisk it-generalist uddannelse, hvis formål er at give et bredt indblik i it-feltet og omhandler emner fra psykologi til weborienteret programmering. På studiet har jeg især fundet de didaktiske områder særdeles interessante, og arbejdet med webmedieret læring.

Bacheloropgave

Udvikling af studiehåndbog i forbindelse med socialisering af nye studerende på Informations-og Kommunikationsvidenskab.

(Bemærk at uddannelsen har skiftet navn, siden jeg tog den).

2006 – 2009

FG Logo

STX Student (Frederiksborg Gymnasium)

Klassisk gynmasieuddannelse, med specialfag (A-niveau) i Engelsk og Samfundsfag.

Gennemført i 2009 på FG, lokaliseret i Hillerød.

Projekter & frivilligt arbejde

Campus guide

Maj 2014 – juni 2015

Arrangere rundvisninger i den nye universitetsbygning i forbindelse med Åbent Hus, og Kulturnat Kolding, men også på “bestilling” til virksomheder, foreninger og grupper.

Medieansvarlig i SRK

November 2013 – januar 2016

SRK er det sociale organ på Syddansk Universitet i Kolding, som varetager de mindre faglige interesser hos de studerende. Organisationen består Café Ubåden, fredagsbaren på universitetet, festudvalget, som arrangerer de større arrangementer.

Her var jeg ansvarlig for medieområdet (web, sociale medier og relaterede teknik).

Aarhus Studenterradio

Marts 2015

Dette var et webudviklingsprojekt hos Aarhus Studenterradio, hvor fokus var at opgradere til et mere hensigtsmæssigt og brugervenligt Content Management System. Der er ligeledes lagt det grundlæggende SEO arbejde. Websites primære funktion er som radio-streaming tjeneste og online platform for AASR.

Future People

December 2011 – februar 2015

IT-VEST projekt der arbejder med at sprede budskabet om it-uddannelse på de danske universiteter – messearbejde, så som SUK-Festival og Uddannelse Uden Grænser(UUG)

Taler ved Social Media Manageren (konference)

D. 28. november 2018

Foruden at være med til at udvælge keynote speakeren, samt udpege en række af de prominemte speakers på konferencen, skal jeg også selv holde et oplæg. Det kommer til at omhandle det jeg kalder for “triggers” i annoncering.

En trigger, er en aktiv mekanisme som man kan anvende til at trigge følelser eller handling i sine annoncer. Det kan eksempelvis være brugen af urgency cues (Der er kun 3 billetter tilbage – skynd dig at køb din!), for at påtvinge adfærd.

SNIKS Studienævn

Januar 2013 – juni 2015

Jeg var medlem af SNIKS (Studienævn for Informations og Kommunikations Studier). Studienævnet er den styregruppe som arbejder med det bagvedliggende politiske og praktiske arbejde i afvikling af universitets studier. Her var jeg bl.a. med til at skabe Bibliotekskundskabsstudiet, samt behandle studienævns ansøgninger mv.

Jeg blev valgt som næstformand i perioden januar 2013 til december 2013 (indtil at tiltrådte stillingen som faglig vejleder).

Community Manager: SDU

December 2011 – ca. januar 2016

En af de frivillige opgaver som jeg selv påtog mig, var den daglige administration, styring og udvikling af interne kanaler for de studerende på SDU i Kolding. Her har jeg driftet relaterede Facebook communities. Da jeg afsluttede min relation, er jeg sidenhen blevet gjort opmærksom på i 2-3 studenter jobs til at varetage roller som jeg påtog mig på frivilligt plan.

Er forsat løst tilknyttet og supporter nuværende administratorer efter behov.

Community Manager: It-sikkerhed

December 2014 – nu

Daglig administration af it-sikkerheds Facebook community, i samarbejde med bl.a. Peter Kruse. Her er jeg med til at styre gruppen, med almindelige administrationsopgaver, samt besvare spørgsmål og kommenterer på debat i forbindelse med cybersecurity feltet.

ETHICOMP 2013

Sommeren 2013

Studentermedhjælper på den internationale etik konference Ethicomp 2013. Her havde jeg lejlighed for at lytte på internationale topfolk drøfte it-etik, samt netværke med selv samme mennesker.

Speaker Score

2011 – nu

Mange mennesker mener, at jeg er dygtig til at formidle, stå på en scene og fortælle om et fagligt emne. Jeg stræber efter at gøre det på en faglig, saglig og så underholdende måde som mulig. Jeg husker selv fra min egen skolegang, hvordan at en kedelig underviser kan slukke enhver gnist man måtte have. SpeakerScore er et værktøj, jeg en gang imellem anvender til at evaluerer mine talks med.

SDU IT-STUDIER

December 2011 – juni 2013

Projekt hvis målsætning er at fremme viden om it-studier generelt på universitet. Det gøres primært via messearbejde, åbent hus arrangementer og besøg på ungdomsuddannelser. Derudover kører vi nogle facebook sider, hvor vi deler viden til nuværende, samt fremtidige, it-studerende om deres felt.

Webprojekt: Netværksforeningen for Designstudier

Igang lige nu

Der er ikke noget at se her endnu, men jeg har haft siddet lidt sammen med HAU’s webadministrator og talt om SEO tiltag og hjulpet dem frem til at deres nuværende webplatform (som er lavet i mono.net), ikke er tilstrækkelig.

Vi er derfor igang med at udvikle et splinternyt website til dem, som er mere tidssvarende i en WordPress Kerne.

Tekniske evner & kompetence niveau (efter egen vurdering)

Se mine kompetencer her!

Kernekompetencer

Social Media

120%

Undervisning & vejledning

100%

Webadministration

98%

Annoncerings værktøjer

Facebook Annoncering

95%

LinkedIn Annoncering

50%

Snapchat Annoncering

50%

Google Ads (tidligere Adwords)

35%

Webdesign, SEO & udvikling

Webudvikling & Design

65%

Sporing og analyse

65%

Teknisk SEO (Søgemaskine Optimering)

39%

Onpage SEO (Søgemaskine Optimering)

55%

Linkbuilding

25%

Web Programmering

25%

Kreativitet

Generelle grafiske evner

35%

Video & edit (fx webinarer eller guides/tutorials)

55%

Adobe Creative Cloud (InDesign, Photoshop & relaterede værktøjer)

40%

Nærlæs kompetencefortolkningen her!

25
Grundlæggende forståelse

Jeg ved hvad det går ud på og handler om, men jeg ville nok sætte en anden til det.

50
Kan arbejde effektivt med emnet

Jeg ville kunne gå igang med en række grundlæggende ting, men det ville være et emne jeg skal dygtiggøre mig nærmere indenfor.

75
Bedre end gennemsnittet

Jeg har ret godt styr på det. Ingen problemstillinger med at gå igang, just show me at it.

100
Godlike

Måske en af de skarpeste i landet.

Udvalgte Anbefalinger

It-ambassadør & webredaktør

Denne anbefaling modtog jeg da jeg afsluttede mit arbejde på Syddansk Universitet. Anbefalingen er udarbejdet af daværende studievejleder, Astrid Skou Nyeng, som på mange måder, er den nærmeste leder jeg har haft i mit brede spektrum af aktiviteter på SDU.

Social Media Manager på SDU

Denne anbefaling modtog jeg i forbindelse med mit arbejde hos SDU som webredaktør og omfattende frivillige arbejde med sociale medier på vegne af Syddansk Universitet. Anbefalingen er udarbejdet af daværende social media manager, Bo Kristiansen.

It-vest

Denne anbefaling modtog jeg i forbindelse med mit arbejde hos IT-Vest samarbejdet. Anbefalingen er udarbejdet af kommunikationschef og journalist, Britta Ank Pedersen.

ETHICOMP

En personlig anbefaling fra professor emeritus, Simon Rogerson (De Montfort University), for mit arbejde i forbindelse med ETHICOMP 2013 konferencen.

Ethicomp er en international etik konference, som afholdes ca. en gang hvert 3½ år. Her mødes forskere og diskutere it-etik feltet.

Se flere anbefalinger på LinkedIn

Senest opdateret: 15/2/2019